News

Първа партньорска среща в България

Първата среща на партньорите беше организирана от координатора на проекта 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в София на 2-3 ноември 2017. На събитието присъстваха представители на почти всички партньорски организации. Основния фокус на събитието беше презентация на партньоските организации, идеята на проекта, предвидените дейности, планирани резултати и въздействие върху целевата група. Също така партньорите дискутираха детайлите относно управлението на проекта, финансовото отчитане и заложиха крайни срокове за завършване на първите задачи.