News

Трета партньорска среща по проект T-BOX

На 25 и 26 октомври 2018г. в град Оденсе, Дания се проведе третата партньорска среща по проект T-BOX, любезно организирана от датските ни партньори Korup School и BrainLog.
Всички партньори бяха приветствани от домакина на срещата – директора на Korup School. В началото на срещата бяха представени T-BOX картите и тяхната кутия. Бяха обсъдени въпросите относно тяхното тестване – по какъв начин ще се осъществи, в рамките на какъв период и сред колко ученици.
Партньорите дискутираха критериите, по които ще бъдат избрани учителите, които ще тестват T-BOX картите и определиха крайни срокове за всяка дейност. По време на срещата създадоха въпросник за обратна връзка и бланка за отчитане на дейностите на учителите. Също така представиха прототип на мобилното приложение T-BOX – дизайн, функционалности и др. Бяха коментирани и някои административни и финансови въпроси по проекта.
Партньорите направиха оценка на дейностите и качеството до момента и обсъдиха въпроси относно бъдещите активности. Направиха подробен преглед на работния план, оставащите срокове по проекта и разпределението на задачите между всички организации. Определиха настоящите и бъдещи дейности за разпростанение на резултатите от проекта.
Финалната среща по проекта ще се проведе в Испания на 3 и 4 септември 2019.