News

Финална партньорска среща по проект T-BOX

На 3 и 4 септември 2019г. в Гранада, Испания се проведе четвъртата, заключителна партньорска среща по проект T-BOX.
В началото на срещата бяха представени резултатите от националното тестване на картите T-BOX, финалната версия на мобилното T-BOX приложение, както и резултатите от неговото национално тестване – участници, организация, обратна връзка и т.н. Бяха обсъдени настоящите и бъдещи дейности за разпростанение на резултатите от проекта.
По време на срещата беше направена оценка на качеството на проведените до момента дейности, както и бяха дискутирани въпроси относно бъдещите. Партньорите направиха подробен преглед на работния план, оставащите срокове по проекта и разпределението на задачите между организациите.
Други важни въпроси, които бяха обсъдени по време на срещата, бяха свързани с финансовите и административни документи, необходими за подготовката на финалния отчет към българската Национална агенция.