картите

Търг

Възраст

всякаква

Продължителност

15-25 мин. (в зависимост от броя на въпросите)

Материали и подготовка

Работен лист с 10 (или повече) изречения, съдържащи граматически правила, които са преподадени наскоро. 6-7 от изреченията трябва да включват граматическа грешка
Фалшиви пари*

Цел

Играта е забавна и зареждаща. Повишава мотивацията и помага на учениците да се съсредоточат.

Инструкции

Разделете класа на няколко отбора. Всеки отбор трябва да получи определена сума пари.

Учителят чете първото изречение и го "обявява" на търг.

Отборите трябва да направят оферти и учителят "продава" изречението на отбора с най-високо предложение.

Отборът, който печели, има право да каже дали изречението е вярно или грешно (ако смятат, че е грешно, то трябва да бъде коригирано от членовете на отбора).

Ако отговорът е верен, отборът печели обратно сумата, за която е купил изречението, ако отговорът е грешен, отборът губи парите.

След като всички изречения са прочетени, отборът с най-много пари печели!

Полезни съвети и препоръки

* Не се нуждаете от фалшиви пари. Вместо това можете да напишете сумата на дъската и след това да добавяте или изваждате от нея.
Ако два отбора или повече играят ва банк, те трябва да напишат отговора си върху лист хартия и да го предадат на учителя.