картите

Съвместно писане

Възраст

всякаква

Продължителност

10 мин.

Материали и подготовка

Хартия
Химикалки

Цел

По време на тази дейност учениците ще работят заедно, за да напишат определен текст. Това ще им помогне да работят заедно по- ефективно. Дейността е забавна и може да ангажира всички ученици.

Инструкции

След като учениците са разделени по двойки, тяхната задача е да държат една химикалка заедно, докато учителят диктува текст, свързан с темата на текущия урок.

Двойките трябва да запишат това, което чуват.

След това те оставят химикалките, описват впечатленията си и сравняват работата си с работата на други ученици.

Полезни съвети и препоръки

Препоръчва се учениците да се групират според личните си предпочитания. Причината за това е, че ако те работят с човек, когото харесват, тази дейност ще бъде по-забавна и те ще бъдат по- ангажирани.