Partners

119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“

Ние сме сред водещите образователни институции в областта на училищното образование в България и едно от най-големите училища в столицата София с над 1500 ученици и близо 110 учители. Гордеем се с това, че предоставяме качествено образование в следните профили: Хуманитарни науки; Чужди езици (английски, френски, руски); Наука и математика и технологии.
Опитваме се постоянно да се приспособяваме към предизвикателствата, пред които са изправени нашите ученици. Нашите учители влагат много усилия в предоставянето на знания и умения, които са най-необходими за реалния живот. Това е ежедневен процес, но специално за тази цел ние въведохме допълнителни часове по гражданско образование.

Website: http://www.119sou.com/bg

Сдружение Знам и Мога

Сдружение Знам и Мога е неправителствена организация, основана през 2007 в София, България. Сдружението работи по национални и европейски проекти в образователната сфера. Основните цели на организацията са: да разработва и прилага програми, които развиват различни умения и добри практики и да прилага модерни методи и технологии.
Основните дейности на „Знам и Мога” са: разработване и управление на собствени проекти; участие в национални и международни проекти и програми; организиране и сътрудничество в провеждането на регионални, местни, национални и международни събития в областта на образованието и обучението; организиране на семинари за обмен на идеи и добри практики; управление и обработване на данни и оценка на качеството. Екипът на Сдружението включва специалисти в областта на неформалното обучение, професионалното ориентиране, работата в мрежа, педагогиката и психологията, менторството и обучението. Знам и Мога организира редица неформални курсове и дейности. Основните цели на тези услуги са повишаване на квалификацията на младите хора и подобряване на техните знания и лични и професионални умения, за да им помогнат да бъдат конкурентни, осъзнати, успешни и уверени.
Дейностите Сдружението са насочени към подобряване на знанията и уменията на младите хора, като ги насърчават да водят по-активен и полезен живот. Екипът на Знам и Мога има капацитет да достигне до широка аудитория от млади хора, тъй като има много контакти с младежи, училища, НПО, работещи с млади хора и младежки асоциации.

Website: knowandcan.com

AEGMAIA School

Ние сме публично, държавно, прогимназиално училище с ученици от детската градина до 9 клас. Нашето училище се намира в град Мая, в покрайнините на Порто на територията на община Порто.
Някои от семействата на нашите ученици се намират в затруднено положение, защото много от тях са безработни, въпреки че социалната културна среда и икономическото развитие на семействата на нашите ученици са над средното ниво за Португалия. Наблюдаваме отпадане на учениците през първите две години на 3-ти цикъл на обучение (7-ми и 8-ми клас).
Понастоящем нашето училище има 2464 ученици, почти 300 учители и помощен персонал. Мисията на нашето училище е да насърчава знанията, истинското равенство на възможностите, самостоятелността, креативността, критичното мислене, уважението към другите и природата, способността за решаване на конкретни проблеми и приобщаването на уязвими групи.

Website: aegmmaia.pt

APLOAD

APLOAD е компания, структурирана в два различни отдела, оценка и социално планиране и ландшафтна архитектура, всеки от които предоставя различни услуги и е насочен към конкретни клиенти и партньори. Департаментът за оценка и социално планиране в APLOAD предоставя услуги по оценка на проекти, проектиране и иновации на проекти, социални изследвания и изследвания и професионално образование и обучение (ПОО). Този отдел участва от създаването си в европейски проекти, свързани с гражданството и образованието и обучението, а именно чрез европейските програми „Учене през целия живот“, „Права, равенство и гражданство“ и „Еразъм +“. Освен проектните дейности, отделът създава и учебни програми, осигурява обучения и семинари, насочени към професионалисти, свързани с образованието, като учители, преподаватели и обучители, както и към други професионалисти, за да насърчи и повиши техните умения и способности.

Website: apload.pt

CARLOS V School

CARLOS V е полу-частно училище, което работи с регионалните власти според учебна програма, създадена за регион Мурсия. Намира се в град Агуилас.
Ние сме асоциирана работна кооперация, която възниква със следните цели 1) гарантиране, че всеки ученик постига интегрално развитие като личност и 2) предлагане на качествено образование, което обхваща академична и човешка формация в рамките на демократичните принципи на уважение и толерантност от страна на не-деноминационна перспектива (аполитична и светска). Основният език на преподаване е испанският.
Училищният персонал е екип от професионалисти, които работят ентусиазирано в разработването на персонализиран образователен модел, който отговаря на нуждите на ученици, родители и учители. Ето защо нашият проект е отворен за цялата образователна общност и особено за семействата, които считаме за партньори в процеса на преподаване и обучение.
В нашето училище има общо 60 учители и 742 ученици.

Website: colegiocarlosv.es

DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Inserción

Кариерно развитие и интеграция (DEFOIN) се роди през 2009 г. с идеята за насърчаване на обучението за заетост и въвеждане на заети и безработни работници, във време, когато икономическата криза и изискванията за умения на работниците бяха решаваща задача.
DEFOIN има богат опит в цялостното управление на плановете за обучение, както и специфични решения, съобразени с необходимостта от проектиране, управление и предоставяне на продължаващо и професионално обучение за бизнеса и наети и безработни.
DEFOIN предлага обучение, насочено както към заети, така и безработни, както и търсене на обучение от компанията.
Имаме и мрежа от над 180 сътрудничещи центъра, разпръснати из цялата страна и акредитирани да водят до връчване на сертификати за професионализъм в обучението на различни професионални области.

Website: defoin.es

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim е обществено училище, което предлага общообразователно образование и работи под ръководството на Министерството на образованието на Полша. В нашето училище има над 1000 ученици на възраст 6-16 години. Преподавателският състав се състои от 83 учители. Учениците идват от различни икономически и социални нива, но има голям процент от онези, които идват от бедни семейства с малко образование и безработица или семейства с един родител.
Училището, създадено през 1791 г., е едно от най-големите училища в Подкарпатската провинция. Той инициира редица дейности на местно и национално ниво, като национални състезания и благотворителни събития. Сътрудничи си с различни неправителствени организации за изпълнение на образователни и културни цели на общината. Нашите ученици култивират традиции, като се представят както на местно, така и на международно ниво в група за народна музика „Ханка“, те също посещават часове в местното музикално училище, което е наш партньор в организирането на големи културни събития.

Website: zs.glogow-mlp.pl

Danmar

Danmar Computers е организация, която прoвежда професионално обучение в IT сферата и разработва и предоставя платформи и услуги за електронно обучение от 2000 година. Тя се занимава с: обучения, разработване на програми и обучителни материали, консултиране, дизайн на уеб страници и платформи за електронно обучение. Danmar има многогодишен опит в изпълнението на европейски програми. Всички дейности на организацията се осъществяват чрез система на сътрудничество с национални и чуждестранни обучителни и консултантски институции, университети, училища както и компании от частния сектор. Danmar провежда обучение и оказва подкрепа за хора в риск, включително безработни и жени. IT екипът на Danmar Computers има обширен опит в разработването на съвременни уеб-базирани приложения за образователни цели, включително такива използващи Web 2.0 и различни мултимедийни технологии. Мисията на компанията е да насърчава образованието през целия живот и да осигурява равни възможности за достъп до образование за всеки чрез употребата на модерни технологии и иновативни обучителни методологии.

Website: danmar-computers.com.pl

Korup School

Коруп училище е публично училище и част от датската система на основното и прогимназиалното образование, известна като Folkeskole. Разположено е на северозападната граница на Оденсе, третият по големина град в Дания с население от около 175 000 жители.
Училището е построено през 1955 г. и по-късно е разширено. Той има спортен център, който също се използва от хора и сдружения от местната общност.
Училището има три отдела – начално училище, средно училище и отдел за деца със затруднено учене. Основното и средно училище имат ок. 450 ученици в 20 паралелки – по 2 паралелки във всяка година група от 0 до 9 клас.

Website: korupskole.skoleporten.dk/sp

BrainLog

BrainLog е организация оперираща на територията на Дания и Норвегия, работеща на национални и международни проекти. Нашият опит е в областта на предприемачеството, иновациите, спорта и благополучието, устойчивото развитие, неформалното образование и социалното включване.
Ние участваме в редица транснационални европейски проекти и създадохме мрежа от надеждни национални и международни партньори.

Website: brainlog-ngo.com