Hovedfokus

En af de største udfordringer i uddannelsessystemet i Europa i dag, er det tidlige frafald af elever i V-VII klasse. Når man kommer ud af grundskolen, er niveauet af demotivation på tværs af elever i denne uddannelsesfase støt stigende. De langsigtede negative konsekvenser af denne tendens er isolation og lave uddannelsesmæssige resultater. De fleste af de pædagogiske eksperter deler den opfattelse, at en af de vigtigste faktorer, der påvirker elevernes motivation og engagement i uddannelsesprocessen er den effektive pædagogiske tilgang, hvilket naturligt gjorde lærerne til den vigtigste målgruppe for projektet . Ti organisationer (5 skoler og 5 uddannelsesudbydere) fra fem europæiske lande (Bulgarien, Polen, Spanien, Portugal og Danmark) samledes med det formål at skabe en innovativ uddannelsesmetode til støtte for lærerne fra forskellige fag i deres daglige arbejde med elever i V-VII klasse. Det generelle mål med det innovative værktøj er at øge lærernes kapacitet til at stimulere aktivt engagement og opretholde bæredygtig motivation for læring blandt eleverne.

Målgrupper

Ved at gennemføre T-BOX-projektet vil vi gerne støtte lærere, der arbejder med elever i V-VII-klasse. Vi skelner mellem 3 undergrupper af lærere:
  1. Innovatører og inspiratorer – de er allerede ved at omdanne deres klasseværelsesmiljø og øge motivationen hos deres elever gennem deres egen undervisningsstil. Vores projekt vil give dem yderligere sikkerhed om de er på rette spor og nye metoder til at vedligeholde deres gode arbejde.
  2. Mainstream – de opfylder kravene i uddannelsessystemet, men er ikke villige til at være proaktive i at prøve nye ideer og metoder. Vores T-BOX vil inspirere dem til at være mere kreative og dedikerede.
  3. Demotiveret – denne gruppe overholder næppe kravene til deres job og er meget upopulære blandt deres elever. Vores projekt vil forsøge at genoplive deres motivation for arbejde.

Innovationen

T-BOX (eller lærerens boks) består af flersprogede kortsæt, der indeholder beskrivelser af metoder/aktiviteter til interaktivt arbejde med elever, der skal praktiseres i klasseværelset, hvilket kan øge elevernes interesse og motivation til at lære. T-BOX giver et udvalg af 50 aktiviteter, der kan bruges af enhver lærer i ethvert fag, uden behov for specifik træning, stort tidsforbrug og komplekst materiale. Kortene er grupperet i 5 kategorier: “Bevæg det”; “Føl det (følelser)”; “Mærk det (de 5 sanser: hørelse, smag, lugt, berøring, vision)”; “Tænk det”; “Udtryk det”. Det andet innovative projektprodukt er T-BOX mobilapplikationen, som er baseret på T-BOX-sættet og muliggøre yderligere funktioner som klassificering, deling og links til yderligere ressourcer.