News

Opstartsmøde i Bulgarien

Det første projektpartnermøde blev afholdt i Sofia, Bulgarien den 2. og 3. november 2017 med 119 Secondary School “Academician Mihail Arnaudov” som vært. Repræsentanter for alle partnerinstitutioner deltog i arrangementet.
Præsentationens hovedfokus var projektideen, forudsete aktiviteter, planlagte resultater og virkning. Partnerne drøftede også den generelle projektstyring og planlagde de nærmeste fremtidige opgaver.