Główny cel

Obecnie jednym z największych wyzwań w systemie edukacji w Europie jest zbyt wczesne kończenie nauki przez uczniów klas V-VII. Po zakończeniu edukacji podstawowej poziom demotywacji uczniów na tym etapie edukacji stale rośnie. Długoterminowe negatywne konsekwencje tego trendu to izolacja i niskie osiągnięcia edukacyjne.
Większość ekspertów podziela opinię, że jednym z kluczowych czynników wpływających na motywację i zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny jest skuteczne podejście pedagogiczne, które w naturalny sposób uczyniło nauczycieli główną grupą docelową projektu.
Dziesięć organizacji (5 szkół i 5 organizacji szkoleniowych) z pięciu krajów europejskich (Bułgaria, Polska, Hiszpania, Portugalia, Dania) połączyło siły w celu stworzenia innowacyjnej metody edukacyjnej wspierającej nauczycieli różnych przedmiotów podczas ich codziennej pracy z uczniami klas V-VII. Ogólnym celem tego innowacyjnego narzędzia jest zwiększenie zdolności nauczycieli do lepszego stymulowania zaangażowania i utrzymania trwałej motywacji do nauki wśród uczniów.

Grupa docelowa

Poprzez wdrożenie rezultatów projektu T-BOX chcielibyśmy wesprzeć nauczycieli pracujących z uczniami klas V-VII. Wyróżniamy 3 podgrupy nauczycieli:
  1. Innowatorzy i inspiratorzy – już przekształcają swoje środowisko klasowe i zwiększają motywację uczniów poprzez własny styl nauczania. Nasz projekt zapewni im nowe metody, aby mogli kontynuować swoją dobrą pracę.
  2. Główny nurt – pracują zgodnie z wymogami systemu edukacji, ale nie chcą aktywnie wypróbowywać nowych pomysłów i metod. Nasz T-BOX zainspiruje ich do większej kreatywności i poświęcenia.
  3. Zdemotywowani – grupa ta prawie nie spełnia wymagań swojej pracy i jest bardzo niepopularna wśród studentów. Nasz projekt postara się ożywić ich motywację do pracy.

Innowacja

T-BOX (lub pudełko nauczyciela) składa się z zestawu kart (dostępnego w kilku językach) zawierających opisy metod / działań do interaktywnej pracy z uczniami, co wpłynie na zwiększoną motywację do nauki. T-BOX zapewnia wybór 50 zajęć, które mogą być wykorzystane przez dowolnego nauczyciela w dowolnym temacie, bez potrzeby specjalnego szkolenia, ogromnego czasu i skomplikowanych dodatkowych materiałów. Karty są pogrupowane w 5 kategoriach: „Przenieś to”; „Poczuj to (emocje)”; „Poczuj to (5 zmysłów: słuch, smak, węch, dotyk, widzenie)”; „Przemyśl to”; „Wyraź to”.
Drugim innowacyjnym produktem projektu jest aplikacja mobilna T-BOX, która jest oparta na zestawie T-BOX i umożliwia dodatkowe funkcje, takie jak ocena, udostępnianie i linki do dodatkowych zasobów.