News

Spotkanie rozpoczynające projekt w Bułgarii

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w Sofii w Bułgarii w dniach 2–3 listopada 2017 r., i poprowadziło je 119 liceum „Academician Mihail Arnaudov”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich.
Głównym celem było przedstawienie głównych założeń projektu, ustalenie przyszłych działań, omówienie rezulatatów i ich wpływ na grupę docelową. Ponadto partnerzy omówili także ogólne aspekty związane z zarządzaniem projektem.