News

Trzecie spotkanie partnerów T-BOX

W dniach 25 i 26 października 2018 r. w Odense, w Danii, odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu T-BOX. Organizatorem spotkania były: Korup School i BrainLog.
Wszyscy partnerzy zostali powitani przez gospodarza spotkania – dyrektora Szkoły Korup. Na początku spotkania zaprezentowano karty T-BOX i ich pudełko. Omówiono pytania dotyczące ich testowania – w jaki sposób zostanie ono wdrożone, w jakim okresie i wśród ilu studentów.
Partnerzy omówili kryteria wyboru nauczycieli, którzy będą testować karty T-BOX, i ustalili terminy dla każdego osobnego działania. Podczas spotkania opracowali kwestionariusz opinii i formularz do zgłaszania działań nauczyciela. Wprowadzili również prototyp aplikacji mobilnej T-BOX – design, funkcjonalność i wiele innych. Omówiono także niektóre kwestie administracyjne i finansowe projektu.
Partnerzy ocenili dotychczasowe działania i ich jakość oraz omówili przyszłe problemy. Dokonali szczegółowego przeglądu planu pracy, pozostałych terminów projektu i podziału zadań między organizacje. Zidentyfikowano obecne i przyszłe działania mające na celu rozpowszechnianie wyników projektu.
Ostatnie spotkanie projektowe odbędzie się w Hiszpanii w dniach 3–4 września 2019 r.