News

Ostatnie spotkanie partnerów T-BOX

Czwarte spotkanie konsorcjum projektu T-BOX odbyło się w dniach 3 i 4 września 2019 r. w Granadzie w Hiszpanii, a gospodarzem było DEFOIN.
Na początku spotkania przedstawiono wyniki krajowych testów kart T-BOX, ostateczną wersję aplikacji mobilnej T-BOX. Omówiono bieżące i przyszłe działania upowszechniające projektu.
Podczas spotkania partnerzy ocenili i omówili jakość dotychczasowych działań i ustalili przyszłe kroki, które należy podjąć. Partnerzy dokonali przeglądu planu pracy, terminów projektu i podziału pozostałych zadań między partnerów.
Inne ważne kwestie omawiane podczas spotkania dotyczyły dokumentów finansowych i administracyjnych wymaganych do przygotowania raportu końcowego dla bułgarskiej agencji krajowej.